ZAPISY

Zapisujemy się wyłącznie przez formularz zgłoszeniowy (poniżej tekstu z regulaminem sesji)

W wypadku braku dostępu do internetu prosimy o bezpośredni kontakt

Otwarcie zapisów na
 IV kwartał  

  • na sesję w październiku (16-19.10) start - 22.09 godz.19.00 (sesja z pierwszeństwem dla tych, którzy byli w Lubiniu przynajmniej trzy razy)
  • w listopadzie (14-16.11) start - 23.09 godz. 19.00 
  • oraz na sesję noworoczną (29.12-01.01) start - 24.09 godz.19.00

Ze względu na duże zainteresowanie jakim cieszy się Ośrodek Medytacji Chrześcijańskiej w lubińskim Klasztorze przy jednoczestnymsporym ograniczeniu w postaci dwudziestu czterech miejsc noclegowych uprzejmie informujemy, że nie prowadzimy  wcześniejszych rezerwacji telefonicznych, jak również nie możemy uwzględniać zagłoszeń wysyłanych przed terminem ogłoszonym na stronie www.


Grafik sesji medytacyjnych na rok 2014 znajduje się TUTAJ

Wszelkie wątpliwości, niejasności, pytania odnośnie do naszych zapisów, wpłat, potwierdzania płatności itp. prosimy rozwiązywać dzwoniąc bezpośrednio pod nr tel. 660-507-614


Regulamin sesji medytacyjnych
Regulamin obowiązuje od 01.12.2012 r.
 
1. Organizatorem sesji medytacyjnych jest Opactwo Benedyktynów ul. Mickiewicza 6, 
Lubiń 64-010 Krzywiń (zwane dalej Organizatorem).
2. Uczestnikiem sesji medytacyjnej, na warunkach określonych w regulaminie, może być każda osoba fizyczna, pełnoletnia. Osoby, które nie ukończyły 18 lat muszą posiadać pisemna zgodę rodziców (opiekunów prawnych) na uczestnictwo w sesji.
3. Sesja medytacyjna odbywa się w Opactwie i będzie przebiega zgodnie z planem zamieszczonym na stronie: http://www.lubin-medytacje.pl/PlanSesji
4. W sesji medytacyjnej może wziąć udział osoba, która nie posiada przeciwwskazań psychologicznych i zdrowotnych. W przypadku schorzeń lub przyjmowania leków uczestnik jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu Organizatorowi, który może na tej podstawie odmówić Uczestnikowi udziału w sesji medytacyjnej.
5. Udział w sesji medytacyjnej jest dobrowolny. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za zdrowotne i osobiste rezultaty wynikające z udziału w sesji medytacyjnej.
6. Uczestnicy sesji medytacyjnej mają obowiązek przestrzegać regulaminu Domu Gości Opactwa.
7. W celu rejestracji na sesję medytacyjną Uczestnik zobowiązany jest do wysłania formularza zgłoszenia znajdującego się na stronie: 
http://www.lubin-medytacje.pl/FormularzZgloszeniowy
8. Uczestnik jest zobowiązany do podania następujących danych osobowych potrzebnych do zarejestrowania: imię, nazwisko, miasto zamieszkania, wiek, e-mail oraz telefon kontaktowy.
9. Dane osobowe podane podczas rejestracji będą wykorzystane jedynie w celu organizacji sesji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
10. Po rejestracji Uczestnik otrzyma mailem informację będącą potwierdzeniem zgłoszenia, w którym będą zawarte wszystkie informacje dotyczące dalszych kroków i dokonania płatności zaliczki.
11. Uczestnik dokonuje wpłaty zaliczki w wysokości i terminie podanym w mailu potwierdzającym zgłoszenie. Dopiero zaksięgowana wpłata na rachunku Organizatora jest równoznaczna z rezerwacją miejsca.
12. W przypadku niedokonania płatności w wyznaczonym terminie, zgłoszenie zostaje anulowane.
13. Istnieje możliwość zwrotu zapłaconej zaliczki, jeśli Uczestnik dokona zgłoszenia rezygnacji maksymalnie 14 dni przed dniem rozpoczęcia sesji. W przypadku późniejszych zgłoszeń zaliczka nie będzie zwracana.
14. Rezygnację z uczestnictwa należy zgłosić na adres e-mail: osrodek@benedyktyni.net lub telefonicznie pod nr: 660-507-614.
15. W celu optymalnego wykorzystania miejsc Organizator,
za pomocą e-maila lub telefonicznie, może dokonać ostatecznego potwierdzenia uczestnictwa w sesji medytacyjnej tylko u osób posiadających rezerwację miejsca. Ostateczne potwierdzenie uczestnictwa będzie dokonywane na mniej niż 14 dni przed terminem rozpoczęcia sesji medytacyjnej.
16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany osoby prowadzącej sesję medytacyjną.
17. W przypadku odwołania sesji medytacyjnej z winy Organizatora uczestnikom zostaną zwrócone wpłacone zaliczki.